Головна
About Us banner

ТРАКТОЦИЛ

З 2000 року у всіх країнах Європейського Союзу, США,  Канаді, ПАР, Австралії, Латинській Америці успішно застосовується інноваційний препарат для профілактики та зупинки передчасних пологів – Трактоцил (атосибан). 
Трактоцил є селективним антагоністом рецепторів окситоцину, що має специфічну спорідненість лише до рецепторів матки, і зменшує скоротливу діяльність міометрію, забезпечуючи таким чином, патогенетичний підхід при  передчасних пологах.  Трактоцил має найбільш повну доказову базу серед усіх токолітичних засобів, що проводились з участю великої кількості пацієнток та із строгими критеріями включення/виключення.
Зокрема, результати найбільш масштабного міжнародного дослідження із вивчення токолітичної терапії - CAP-001, яке проводилося серед 742 пацієнток і в якому порівнювали ефективність та безпечність  Трактоцилу і бета-міметиків   підтвердили, що Трактоцил в монотерапії значно ефективніший у  відтермінуванні передчасних пологів порівняно з бета-міметиками ( 60% vs 47%). Крім цього, терапія Трактоцилом забезпечує значно кращий профіль переносимості , аніж бета-міметики.

Трактоцил® застосовується для уповільнення пологової діяльності у вагітних жінок у випадку:
- Регулярних маткових скорочень тривалістю не менше 30 с і частотою  більше 4 разів протягом 30 хв;
- При розширенні шийки матки від 1 до 3 см (0-3 см для жінок, які   народжують   вперше), згладжування  більше ніж на 50%;
-  Термін вагітності від 24 до 33 повних тижнів;
-  Вік старший 18 років;
-  Відсутності вираженого внутрішньоутробного страждання плоду.

Досвід застосування препарату Трактоцил в Україні підтвердив дані результатів клінічних досліджень, що проводились в світі, зокрема дослідження TREASURE.
З метою більш ефективного ведення передчасних пологів, Трактоцил вводили жінкам, якщо у них спостерігалися регулярні маткові скорочення тривалістю не менше 30 с і частотою  більше 4 разів протягом 30 хв або якщо була розширена шийка матки від 1 до 3 см ( 0-3 см для жінок, які   народжують   вперше), згладжування  більше ніж на 50%. Така схема застосування Трактоцилу дозволила отримати більш успішні результати – 90% жінок вдалося відтермінувати передчасні пологи . Введення Трактоцилу проводилось стандартно згідно з інструкцією

Завдяки високій ефективності, що надзвичайно важливо – високій безпечності, як для матері, так і для плода, Трактоцил – єдиний токолітик, що офіційно рекомендується Королівськими Коледжем акушерства та гінекології для попередження та зупинки передчасних пологів.

Інструкція до застосування

 

ПАБАЛ

Пабал (карбетоцин) - структурний аналог людського окситоцину - перший утеротонічний препарат тривалої дії, який показаний для профілактики післяпологової кровотечі при кесаревому розтині. Подібно до окситоцину, карбетоцин селективно зв'язується з рецепторами окситоцину гладком'язових клітин міометрію, стимулює ритмічні скорочення матки, збільшує частоту скорочень, що вже почалися і підвищує тонус мускулатури матки.
Порівняно з іншими утеротоніками, Пабал починає діяти дуже швидко ( перші 1-2 хв) і його ефект проявляється протягом кількох годин. Пабал є більш ефективним ніж кількагодинна інфузія окситоцину з аналогічним йому профілем безпечності.

Пабал призначається у вигляді одної внутрішньовенної ін'єкції, що значно простіше у застосуванні і знижує ризик помилки порівняно з довготривалою інфузією окситоцину.

Проблема післяпологових кровотеч: Кожну хвилину в світі помирає одна жінка по причині післяпологової кровотечі (ППК) і цей фактор залишається однією з основних причин материнської захворюваності і смертності.
ППК є життєво загрозливим ускладненням як при вагінальних пологах, так і при кесаревому розтині, яке забирає у матері можливість насолоджуватися першими хвилинами перебування разом з її новонародженою дитиною. Тому, рання ідентифікація факторів ризику розвитку ППК, ефективна профілактика а також грамотна тактика при ППК є надзвичайно важливими для того, щоб попередити або зменшити негативний вплив акушерської кровотечі.

Найбільш частою причиною ППК є післяпологова атонія матки. Відповідно, ефективне і активне ведення третього періоду пологів є ключовим фактором у профілактиці післяпологової кровотечі. Активне ведення 3-го періоду пологів із застосуванням утеротонічних агентів, зокрема, окситоцину, довело свою ефективність у зниженні частоти ППК. Хоча, короткий період напіввиведення окситоцину вимагає застосування його у вигляді кількагодинної інфузії, прийом ергометрину і простагландинів супроводжується значною кількістю небажаних ефектів.

Пабал ефективно попередить післяпологову кровотечу завдяки тому,що забезпечує:
- Довготривалий ефект - у 8 разів триваліша дія порівняно з окситоцином;
- Швидкий ефект - досягається протягом 1-2 хв;
- Профіль безпечності - аналогічний окситоцину;
- Просте і зручне застосування - одна внутрішньовенна ін'єкція, яка усуває потребу застосування кількагодинних інфузій.

Інструкція до застосування