Головна
About Us banner

МЕНОПУР

Менопур -  високоочищений людський менопаузальний гонадотропін (75 МО в 1 флаконі).

Препарат показаний при жіночому безплідді, яке зумовлене гіпоталамо-гіпофізарними порушеннями (гіпогонадотропний гіпогонадизм); неповноцінному дозріванні фолікула (недостатність жовтого тіла); при контрольованій стимуляції суперовуляції в програмах екстракорпорального запліднення; при пригніченні сперматогенезу у чоловіків (азооспермія, олігоастеноспермія, зумовлені первинним або вторинним гіпогонадотропним гіпогонадизмом).

Розробка препарату ґрунтувалася  на визнанні того, що природна репродукція залежить від скоординованої дії ФСГ і ЛГ-активності, в присутності хГЛ. Менопур містить ФСГ і ЛГ у співвідношенні 1:1. У жінок препарат Менопур стимулює ріст і дозрівання фолікулів в яєчниках і проліферацію ендометрію, підвищує рівень естрогенів; у чоловіків стимулює сперматогенез.

Новітні клінічні дослідження, зокрема дослідження MERiT, EISG, мета-аналізи 2008-2009 років і роки практичного використання підтвердили, що терапія Менопуром є високоефективною і безпечною для пацієнтів з безпліддям.

Завдяки унікальності ендокринного складу,  Менопур забезпечує на 5  народжених живими малюків більше при кожних 100 циклах, Менопур забезпечує вищу частоту вагітності (27%) порівняно з рекомбінантним ФСГ (22%) при ЕКЗ.

Інструкція до застосування

Де купити?

 

 

БРАВЕЛЬ

Бравель - високоочищений фолікулостимулюючий гормон (ФСГ-Во), що містить 75 МО ФСГ- біоактивності без  ЛГ активності   (<2% ЛГ біоактивності).

Обгрунтування  створення  препарату Бравель:

 • Створення високоочищеного препарату, що містить фолікулостимулюючий гормон (ФСГ):
 • з такою же клінічною ефективністю, як у рекомбінантних препаратів фолікулостимулюючого гормону (ФСГ);
 • створення препарату з відмінним профілем переносимості
 • і , бажано, з кращою місцевою толерантністю (переносимістю).

Бравель призначений для лікування жіночого безпліддя  в таких ситуаціях:

 • Контрольована гіперстимуляція яєчників при:
 • - ДРТ
 • - GIFT
 • - ICSI

Бравель вперше введений в практику в США  в 2002 році, і успішно був застосований більш ніж у 56 000 циклів; ризик розвитку СГСЯ - є мінімальним. Дослідження з безпечності препарату довели, що не існує відмінностей в переносимості препарату Бравель і р-ФСГ;

Рівень багатоплідних вагітностей на фоні препарату Бравель =  р-ФСГ

Бравель дає можливість лікарям покращити і/або індивідуалізувати протоколи для пацієнток, яким необхідне  інше LH/FSH співвідношення , ніж 1:1. Бравель можна змішувати в 1 шприці і  призначати  1 раз в день.

Інструкція до застосування

 

 

 

ХОРАГОН

Хорагон - хоріонічний гонадотропін людини (лХГ або ХГл), що отримується із сечі вагітних жінок. Цей гормон має властивості лютеїнізуючого гормону (ЛГ) передньої частки гіпофізу, проте йому притаманна більш виразна дія внаслідок тривалого періоду напіврозпаду. ХГЛ є глікопротеїном-димером, що складається з двох субодиниць: α и β, з яких тільки β-субодиниця (β-ХГЛ) специфічна для даного гормону. β-ХГЛ виявляється в организмі жінки лише під час вагітності, за хімічними та біологічними властивостями близький до гонадотропінів гіпофізу. Синтез гормону починається з моменту імплантації (визначається на 8-10 день після запліднення яйцеклітини) і триває протягом усієї вагітності. При нормальному перебігу вагітності, в перші тижні вміст β-ХГЛ подвоюється кожні 2 дні. Пік концентрації ХГЛ припадає на 10-11 тиждень вагітності, потім його концентрація починає повільно знижуватись. При багатоплідній вагітності вміст ХГЛ збільшується пропорційно кількості плодів.

У жінок препарат спричинює овуляцію і стимулює синтез естрогенів і прогестерону. У чоловіків - стимулює сперматогенез і продукцію статевих стероїдів (тестостерон, дигідротестостерон, 17ОН-прогестерон, естрадіол).

Хорагон показаний для застосування як у чоловіків, так і у жінок, зокрема: 

     Для лікування жінок:

 • індукція овуляції, в разі необхідності після стимуляції росту фолікулів;
 • підтримування функції жовтого тіла яєчників у пацієнток з недостатністю лютеїнової фази.

     Для лікування хлопчиків і чоловіків:

 • крипторхізм, затримка статевого дозрівання, гіпогонадотропний гіпогонадизм (у комбінації з препаратами людських менопаузальних гонадотропінів - лМГ);
 • з метою діагностики: диференційовано-діагностичний тест анорхізму та крипторхізму у хлопчиків; під час проведення функціонального тесту Лейдига з метою оцінки функції яєчок при гіпогонадотропному гіпогонадизмі перед початком довгострокового стимулюючого лікування.

Інструкція до застосування

Де купити?